Товариство інвалiдiв-стомованих хворих «Одеса-IЛКО», м. Одеса

Головними метою і завданнями Товариства є:

 • Основна мета діяльності громадської організаціє Товариства інвалідів-стомованих хворих:

– захист прав і інтересів інвалідів-стомованих хворих – членів Товариства, допомога в реалізації встановлених пільг і переваг при вирішенні специфічних проблем інвалідів – членів Товариства, їх моральна і фізична реабілітація в соціальному середовищі.

 • Взаємодія з місцевими органами самоврядування, господарсь­кими та комерційними структурами в інтересах інвалідів-стомованих хво­рих – членів Товариства.
 • Взаємодія з відділеннями соціальної допомоги, відділами соцзабезпечення, фондами милосердя і здоров`я в наданні інвалідам і хворим необхідних послуг і допомоги.
 • Взаємодія з міжнародними організаціями, об’єднаннями інва­лідів-стомованих хворих інших країн з метою вирішення статутних зав­дань.
 • Проведення роботи по залученню стомованих хворих в члени Товариства з проведенням соціологічного опитування з проблем і потреб стомованих хворих шляхом анкетування.
 • Моральна і фізична реабілітація інвалідів-стомованих хворих в соціальному середовищі.
 • Створення при Товаристві реабілітаційного кабінету для кон­сультації стомованих хворих – членів Товариства, які потребують під­бору дієти, засобів і методів догляду і т.д.
 • Створення та розвиток матеріально-технічної і виробничої ба­зи для залучення стомованих хворих до суспільне корисної діяльності, яка забезпечує покращення умов їх праці і відпочинку.
 • Проведення інформаційної  роботи.
 • Популяризація через засоби масової інформації діяльності Товариства та його членів.
 • Сприяння створенню механізмів взаємодії об*єднань стомованих хворих і об’єднань медичних працівників, механізмів міжнародного спів­робітництва спеціалістів, які займаються проблемою реабілітації сто­мованих хворих.

Девіз Асоціації “Одеса-Ілко”:

Мы вместе! Да! Мы можем!                         

Мы руки раньше времени не сложим,     

А будем полноценной жизнью жить,       

Поддерживать друг друга и дружить

Искать и находить на все ответы.    

Не будем верить в бесов и приметы.

Мы те же, но немножечко другие,             

Мы в чем-то не как все, но мы такие.

Мы так же любим, чувствуем, страдаем,

Мы радуемся, плачем и мечтаем,

Мы вместе! Да! Мы Можем!

Себе и стомикам таким же мы поможем.